Telefon: 060-15 02 20   |   E-post: stig@debetochkredit.se

Att vara skogsägare kräver kunskap och intresse. Jag har båda delarna.

Mitt intresse för skogsbruk har lett till att jag även fördjupat mig inom jord- och skogsbeskattning samt fastighetsöverlåtelser. Jag äger själv skog och är väl införstådd med de regler som gäller. Många av dagens skogsägare bor och arbetar långt ifrån sin skog. De vet inte vad som gäller och får snarare bekymmer än glädje av sin skog. Så behöver det inte vara. Låt mig visa ett alternativ.

 

Mäklartjänster för skogsfastigheter

Är du intresserad av att köpa eller sälja en skogsfastighet? Vill du veta hur mycket jakträtten eller rotposterna på din skogsfastighet är värda? Jag har god erfarenhet av att värdera och förmedla denna typ av fastigheter och kan de särskilda värderingskriterier som gäller för dem. Jag tar på mig uppdrag till såväl fast pris som provision.